LT
EN
VVS IR SPECIALIZUOTI SPRENDIMAI

SUSISIEKITE

SU MUMIS

NAUJAUSI

DARBAI

VIENINTELIS BŪDAS

IŠLIKTI KONKURENCINGOJE RINKOJE

Tai gaminti produktą ar teikti paslaugą greičiau, kokybiškiau ir patraukliau. Tai galite padaryti optimizavę savo verslo procesus ir „įdarbinę" informacines technologijas.Verslas tapo sudėtingas ir konkurencingas, todėl dauguma standartinių sprendimų įmonėms nebetinka. Daugumos kompanijų darbo specifika reikalauja unikalių sprendimų arba standartinės programinės įrangos adaptavimo paslaugų. 

TEIKIAME SPECIALIZUOTAS PROGRAMINĖS

ĮRANGOS KŪRIMO PASLAUGAS:

+ Klientų valdymo sistemos kūrimas (CRM) ir adaptavimas.

+ Intranet sistemų kūrimas.

+ Apskaitos sistemų kūrimas.

+ Klientų aptarnavimo valdymo sistemų kūrimas.

+ Projektų valdymo sistemų kūrimas.

+ Dokumentų valdymo sistemų kūrimas.

+ Transporto priemonių ir reisų apskaitos sistemų kūrimas.

+ Kitų specializuotų uždavinių programinės įrangos kūrimas.

NAUJAUSI

DARBAI

VVS IR SPECIALIZUOTI SPRENDIMAI